Poradenství:

Ing. Aleš Novák
e-mail: novak.modely@seznam.cz
telefon: 723 723 055
 

Prodejna a doručovací adresa:

TT modelář

Ing. Aleš Novák
Kpt. Jaroše 2195/24, 680 01  Boskovice
Otevřeno po předchozí telefonické či mailové domluvě v čase pondělí až neděle, 7–21 hod.

Provozovatel:

Tato adresa není určena k zasílání korespondence !!

Ing. Aleš Novák

Gagarinova 1945/15, Boskovice
IČ: 7808658, DIČ: CZ7507084431
Jsme plátci/ DPH, všechny ceny
jsou uvedeny včetně DPH.

Tato adresa není určena k zasílání korespondence !!

 

Obchodní podmínky

Pokud nebudete chtít vyplňovat při dalším nákupu všechny údaje znovu, doporučujeme Vám se zaregistrovat. Při registraci uvedete do formuláře Vaše jméno, adresu, přihlašovací a kontaktní údaje. Registrace je bezplatná. Zavazujeme se, že neposkytneme údaje o Vaší osobě dalším stranám.

Jsme plátci DPH. Všechny ceny uvedené v Kč jsou včetně DPH, není-li uvedeno jinak.

Pokud chcete u námi dodaného zboží uplatnit odpočet DPH (firmy, další prodej, atd.), upozorněte nás na to, aby námi vystavený doklad měl potřebné náležitosti.

U registrovaných zákazníků s prověřenou spolehlivostí je možné uplatnit i splátkový prodej.

Objednávky lze vyřizovat postupně, je možné po dohodě zboží odložit a vyčkat až bude vše z vaší objednávky k dispozici či posílat po částech, vše je na vzájemné domluvě.

Modely v naší nabídce jsou určeny dospělým modelářům, nikoli jako hračka a nejsou vhodné pro děti do 10 let z důvodu přítomnosti ostrých hran a malých dílů.

Dodací lhůty některých položek mohou dosahovat několika měsíců. Mnoho našich dodavatelů jsou malovýrobci, kteří posílají zboží třeba 1 x za 4 měsíce. Jinde se dlouho shromažďuje potřebný počet modelů k objednání. Na dotaz vám vždy aktuální stav sdělíme, naopak žádáme o to, aby pokud zboží zajistíte jinde, jste nám dali zprávu a mohli jsme objednávku upravit či zrušit.

Upozorňujeme, že zboží, uvedené a vystavené na našich internetových stránkách včetně ceny apod., není, odlišně od § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy, avšak pouze výzvou k podání nabídek, přičemž Vámi odeslaná objednávka je pouze návrh na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde až po akceptaci objednávky z naší strany.

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží v případě nákupu přes e-shop

Na odstoupení od smlouvy či vrácení zboží bez udání důvodu má kupující ze zákona právo ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo doručeno/převzato zboží.

Rozhodnete-li se pro jeden z těchto případů, neprodleně nás kontaktujte, a to např. formou prohlášení na e-mail novak.modely@seznam.cz, nebo využitím reklamačního formuláře zde na stránkách v záložce Zákaznický servis, aby bylo zajištěno Vaše právo na odstoupení od smlouvy/vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů. Další možností je přibalení formuláře o odstoupení ke zboží, které spotřebitel vrací prodejci či zaslání písemného oznámení poštou.

Zboží dále neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od podání informace o odstoupení od smlouvy/vrácení zboží, odešlete jako obyčejný balík bez dobírky na adresu TT modelář, Ing. Aleš Novák, kpt. Jaroše 2195/24, Boskovice, 680 01.

Z hlediska občanského zákoníku není povinné, aby zboží bylo vráceno v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno a uloženo v originálním obalu, bez známek používání. Je to však žádoucí z hlediska toho, že pokud bude zboží, vrácené kupujícím, poškozeno vlivem užívání způsobem jiným, než je pro jeho povahu a vlastnosti nutné, může prodejce TT modelář požadovat náhradu za poškození, popř. vrácená částka může být o cenu tohoto poškození snížena.

Vrácení peněz za zboží včetně nákladů na dodání proběhne bankovním převodem na účet určený kupujícím, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení informace o odstoupení od smlouvy/vrácení zboží. Částka za dodání kupujícímu bude vyplacena maximálně ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, které prodejce TT modelář nabízí.                        

Právo odstoupit od smlouvy/vrátit zboží však nelze využít u zboží upraveného podle přání kupujícího, u zboží které podléhá opotřebení či zastarání  a na počítačové programy či DVD. Taktéž není možno bezdůvodně vrátit produkt, který byl objednán exkluzivně pro kupujícího mimo naši běžnou nabídku a s jehož vlastnostmi byl předem obeznámen.

Upozorňujeme, že částku za odeslání zboží zpět prodejci v případě odstoupení od smlouvy/vrácení zboží v plné výši hradí kupující-spotřebitel!

Reklamace zakoupeného zboží

Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi zkontrolováno a přezkoušeno. Při doručení/převzetí zboží ho prosím pečlivě zkontrolujte, zda není poškozené. V případě že ano, zboží nepřebírejte. Zboží je pojištěné a vzniklou škodu hradí přepravce.

Reklamaci na námi dodané zboží lze uplatnit na pobočce TT modelář Boskovice, adresa kpt. Jaroše 2195/24, Boskovice, 680 01

Reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době daného výrobku. Záruční doba je 24 měsíců, není-li u konkrétního výrobku výslovně uvedeno jinak. Tato doba začíná převzetím zboží kupujícím v případě objednávky přes e-shop, v případě zakoupení v kamenné prodejně pak dnem, kdy bylo zboží zakoupeno.

Záruka se nevztahuje na:

Pokud je kupujícím uplatněna reklamace na vadu výrobku, která je prokazatelná a nelze ji odstranit a zároveň nelze výrobek používat, má nárok na výměnu za stejný druh výrobku či jiný, v odpovídající kvalitě a druhu. V případě odstranitelných vad výrobku má kupující právo na výměnu vadných dílů, či doplnění dílů chybějících.

Prodávající zodpovídá za to, že zboží, uvedené v kupní smlouvě, je bez vad, poškození atd. Zjistí-li kupující, že skutečný stav výrobku neodpovídá stavu uvedenému v kupní smlouvě, tj. je v rozporu s kupní smlouvou, má právo na bezplatné a bezodkladné vyřešení situace, a to, dle dohody, buď výměnou zboží za jiné, nebo opravení daných závad do stavu, který bude v souladu s kupní smlouvou. Nemůže-li k opravě nebo výměně dojít, má kupující právo na snížení částky za zboží o přiměřenou cenu, která odpovídá dané vadě nebo odstoupení od smlouvy.

Uplatnění reklamace zboží

Naleznete-li na výrobku závadu či vadu, neprodleně nás kontaktujte telefonicky, e-mailem či písemně.
Kontaktní údaje jsou uvedeny v záložce Zákaznický servis, položka Kontaktuje nás.
Dále je možné využít reklamační formulář na uvedených stránkách, v záložce Zákaznický servis, či je možné reklamaci uplatnit osobně na pobočce v Boskovicích.

Lhůta na rozhodnutí prodejce, zda lze reklamaci, požadovanou kupujícím, uplatnit, začíná následující den poté, co kupující nahlásil vadu výrobku či informaci o uplatnění reklamace.  Prodejce je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, v případě složitější vady, vyžadující větší posouzení, je pak lhůta prodloužena na 3 kalendářní dny.

Po posouzení a schválení reklamace prodejcem je lhůta na celkové vyřízení reklamace 30 kalendářních dní. V případě, že se prodávající s kupujícím výslovně dohodne, např. na základě doby dodání náhradních dílů atp., může být reklamační lhůta i delší.

Dojde-li k překročení 30 denní lhůty, aniž by předtím došlo k dohodě či podání informace, že reklamaci se nepodaří vyřídit v rámci lhůty, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spory, které případně nastanou ve vztahu Prodávající (TT modelář) a Kupující-spotřebitel, lze řešit také mimosoudní cestou.

Kupující-spotřebitel se může pro mimosoudní řešení sporu obrátit například na Českou obchodní inspekci, která je subjektem, zabývajícím se problematikou řešení spotřebitelských sporů. Pro více informací o této možnosti řešení naleznete na této stránce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Další možností řešení je se obrátit na platformu řešení sporů online, zřízenou Evropskou komisí, a to na této stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Před využitím výše zmíněných možností však kupujícímu-spotřebiteli doporučujeme, obrátit se v první fázi pro vyřešení situace přímo na Prodejce TT modelář, a to přes kontaktní údaje, uvedené na stránkách.