Nabídka zboží

Geometrie kolejiva Kühn TT

Geometrie kolejiva Kühn

Kolejový systém firmy Kühn je na trhu relativní novinkou. Podle tvrzení výrobce je předností tohoto systému omezený počet prvků, umožnující díky promyšlenému návrhu snadné dosažení všech požadovaných konfigurací. Kolejový systém je zaměřen především na menší kolejiště, kde lze snadno dosáhnout úspory délky oproti profilovému systému Tillig, ovšem za cenu "ostřejších" oblouků, resp. většího celkového úhlu odbočení na výhybkách.

Osová vzdálenost kolejí je zde 44 mm (Tillig 43 mm). Celková výška kolejí je shodná se systémem Tillig, liší se ale výška samotného kolejového prutu, která je 1,8 mm (Tillig 2,07 mm). Pro spojení obou systémů jsou k dipozici přechodové spojky kat. č. 72722, viz níže.

Přímé koleje jsou k dispozici v základních rozměrech 121 a 128 mm v celé a v poloviční délce, plus dvě koleje speciální:

71128 - G128, přímá, délka 128,7 mm (odpovídá délce výhybky), balení 6 ks
71121 - G121, přímá, délka 120,96 mm (odpovídá úhlopříčce výhybky), balení 6 ks
71064 - G64, přímá, délka 64,3 mm (polovina G128), balení 6 ks
71060 - G60, přímá, délka 60,5 mm (polovina G121), balení 6 ks
71044 - G44, přímá, délka 44 mm (odpovídá paralelnímu odstupu kolejí), balení 6 ks
71640 - G640, flexikolej, délka cca 640 mm, balení 1 kus

Oblouky se vyrábějí s úhly 10, 20 a 30 stupňů a ve dvou poloměrech - 321 a 365 mm:

72130 - R130, oblouk poloměru 321 mm, 30°, 12 kusů do kruhu, balení 6 ks
72110 - R110, oblouk poloměru 321 mm, 10°, 36 kusů do kruhubalení 6 ks
72230 - R230, oblouk poloměru 365 mm, 30°, 12 kusů do kruhu, balení 6 ks
72220 - R220, oblouk poloměru 365 mm, 20 ° (protioblouk výhybky), 18 kusů do kruhu, balení 6 ks
72210 - R210, oblouk poloměru 365 mm, 10°, 36 kusů do kruhu, balení 6 ks

Výhybky jsou v nabídce ve dvou variantách - jednoduché a obloukové:

72620 - WL20, výhybka jednoduchá levá, úhel srdcovky 15°, úhel odbočení 20°, poloměr odbočné větve 365 mm
72621 - WR20, výhybka jednoduchá pravá, úhel srdcovky 15°, úhel odbočení 20°, poloměr odbočné větve 365 mm

72630 - BWL, výhybka oblouková levá, úhel odbočení 30°, poloměr odbočných větví 321 mm, vnější větev předsunutá o 44 mm
72631 - BWR, výhybka oblouková pravá, úhel odbočení 30°, poloměr odbočných větví 321 mm, 
vnější větev předsunutá o 44 mm

Jak lze z popisu vysledovat, obloukové výhybky mají shodný úhel a poloměr obou větví, jen druhá větev je posunuta o 44 mm dále, což se rovná osové vzdálenosti sousedních kolejí (více na přiložených ukázkách použití). Výhybky se dodávají bez pohonu (přestavníku). Poloha jazyků je ale aretována pružinkou. Po vyjmutí pružinky je možno použít pro pohon výhybek elektromagnetické přestavniky Tillig.

Příslušenství ke kolejím, spojky:

72710 - přípojovací svorka pro napájecí kabely
72720 - spojka kolejnic vodivá, balení 30 ks
72722 - spojka kolejnic vodivá vyrovnávací, pro spojení s kolejovým prutem rozdílné výšky, balení 10 ks
72730 - izolační spojka kolejnic, balení 30 ks 
72750 - stavebnice zarážedla německého vzoru, balení 2 ks

Sady:

72800 - základní set kolejiva Kühn (ovál, tři výhybky, spojky, návod, více v samostatném článku)

Geometrie kolejiva:

Níže najdete obrázky s popisem geometrie, příklady konstrukce zhlaví a možnostmi použití jednotlivých komponent. Pro všechny obrázky je použita jednotná barevná identifikace:

Několik ukázek kolejových figur, které lze postavit ze základní sady kolejiva 72800:

 

 

 

Zpracování obrázků: www.trainmania.info

V této kategorii nejsou žádné produkty.